staatsiefoto / statiefoto*

In de betekenis 'plechtige foto' is de correcte spelling staatsiefoto. Staatsie betekent 'pracht en praal' of 'plechtige optocht'. Andere voorbeelden van samenstellingen met staatsie zijn: staatsieportret, staatsiebezoek, staatsiekleed, staatsiekoets.

Het woord statie is correct in de betekenis 'elk van de veertien afbeeldingen die samen de kruisweg van Christus voorstellen' en als eerste deel van de samenstelling statiegeld ('waarborggeld'). In straatnamen als Statiestraat en Statieplein heeft statie de betekenis 'station'.

Taaladvies.net
Statieportret / staatsieportret

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons