stadium: stadiums / stadia

Het meervoud van stadium ('fase in een ontwikkelingsproces') is stadia of stadiums. Stadia is de oorspronkelijke Latijnse meervoudsvorm, stadiums is de vernederlandste vorm.

  • In het compostkijkkastje kun je de verschillende stadia / stadiums van het composteringsproces bekijken.

Het meervoud van stadion ('sportterrein met tribunes eromheen') is stadions.

Taaladvies.net
Centrums / centra, museums / musea

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons