stampij / stampei

De schrijfwijzen stampij en stampei zijn allebei correct. De betekenis is 'herrie, drukte die iemand om iets maakt'. Stampij is de oudste vorm. De spelling stampei is in de loop van de jaren ook ingeburgerd geraakt.

  • Waarom wordt er zoveel stampij / stampei gemaakt over de bonussen van de algemeen directeur?

Taaladvies.net
Stampei / stampij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons