Standaardnederlands / standaard-Nederlands*

De correcte spelling is Standaardnederlands. Namen van talen en dialecten die beginnen met elementen als standaard, hoog, laat, middel, nieuw, oud, plat en vroeg, schrijven we aaneen en met een beginhoofdletter. Enkele andere voorbeelden: Hoogduits, Middelnederlands, Nieuwgrieks, Oudfries.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons