standhouden / stand houden, standhoudt / stand houdt

Volgens de Woordenlijst wordt standhouden aaneengeschreven, maar ook stand houden is correct.

De combinatie kan worden opgevat als een samengesteld werkwoord. Ze wordt dan aaneengeschreven en – zoals andere werkwoorden – ontkend met het bijwoord niet.

  • Dat kaartenhuisje zal niet standhouden.

De combinatie kan ook worden opgevat als een woordgroep. Stand en houden worden dan los geschreven en stand wordt – zoals andere zelfstandige naamwoorden – ontkend met het telwoord geen.

  • Dat kaartenhuisje zal geen stand houden.


aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Gebruikmaken / gebruik maken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons