straatbeeldmonitor

De stad Antwerpen heeft twee straatbeeldmonitors in dienst. Die medewerkers controleren de straten van de stad op properheid en brengen daarna de resultaten van hun metingen in kaart. Op basis van die gegevens kunnen de straatveegploegen efficiënter worden ingezet. Voorlopig wordt alleen zwerfvuil gemeten, later zullen ook andere zaken in het oog worden gehouden, zoals sluikstorten en hondenpoep. In België wordt het woord monitor wel vaker gebruikt voor personen. Meestal heeft het dan de betekenis 'iemand die aan jongeren leiding geeft'. In deze context betekent monitor 'waarnemer, controleur'.

1 oktober 2007

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons