stralingspaspoort

De universitaire ziekenhuizen en enkele grote privéziekenhuizen gaan voortaan voor elke patiënt een stralingspaspoort bijhouden. Daarin wordt systematisch geregistreerd welke radiologische onderzoeken de patiënt heeft ondergaan en aan welke stralingsdosissen hij daarbij is blootgesteld. Dankzij het stralingspaspoort kunnen artsen die overwegen om een scan of foto voor te schrijven, de eerdere stralingsbelasting laten meewegen in hun beslissing. Radioactieve straling brengt immers schade toe aan het DNA van cellen, wat jaren later tot kanker kan leiden.

28 april 2014

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons