stressgerelateerd / stress gerelateerd

De correcte spelling is stressgerelateerd, bijvoorbeeld in stressgerelateerde klachten.

Het voltooid deelwoord gerelateerd komt voor als tweede deel in samenstellingen: stressgerelateerd, werkgerelateerd, leeftijdgerelateerd enzovoort. Stressgerelateerd kan worden geparafraseerd als 'aan stress gerelateerd'.

Er zijn nog meer samenstellingen van een zelfstandig naamwoord en een voltooid deelwoord waarbij de relatie tussen beide met een voorzetsel kan worden verduidelijkt: luchtgekoeld (= met lucht gekoeld), maatgesneden (= op maat gesneden), vraaggestuurd (= door de vraag gestuurd), persoonsgebonden, zongedroogd.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons