strip: strips / strippen

Strip in de betekenissen 'beeldverhaal, stripverhaal, stripboek' en 'filmstrook' heeft het meervoud strips.

  • De strips van Jommeke zijn nog altijd populair.
  • Voor de meeste bioscoopfilms worden filmstrips van 35 mm gebruikt.

In de betekenis '(smalle) reep of strook' is zowel strips als strippen mogelijk.

  • Tochtstrips / tochtstrippen worden gebruikt om ramen en deuren te isoleren.
  • De verpakking bevat drie strips / strippen van tien tabletten.

Taaladvies.net
Strippen / strips

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons