symbool (taalkundige term)

Een symbool is een genormeerde notatie van onder meer een wetenschappelijk begrip, een eenheid, een grootheid of een valuta, bijvoorbeeld km voor kilometer, l voor liter, en EUR voor euro. Symbolen worden uitgesproken als de woorden waarvoor ze staan. In symbolen staan geen afkortingspunten.

Andere soorten afkortingen zijn redactionele afkortingen, initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen.

spelling van symbolen voor eenheden, grootheden en valuta

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons