De correcte spelling is alien, zonder trema.

Bij alien ('buitenaards wezen') is er sprake van klinkerbotsing, zoals bij oliën: de opeenvolgende klinkertekens i en e zouden als de lange klinker [ie] kunnen worden gelezen. Toch krijgt alien geen trema. In leenwoorden die nog als uitheems worden beschouwd, behouden we de spelling van de taal van herkomst. Vergelijkbare voorbeelden zijn: clientèle (naast het vernederlandste cliënteel), paella.

aaneenschrijven - klinkerbotsing (koppelteken of trema)

Taaladvies.net
Cliëntèle / clientèle ((opent in nieuw venster))