Als bijlage en in de bijlage zijn standaardtaal in het hele taalgebied, in bijlage is standaardtaal in België. Met als bijlage of in bijlage verwijst u naar het geheel van de bijlage(n). Met in de bijlage kunt u naar de inhoud van de bijlage of een onderdeel ervan verwijzen.

  • Als bijlage / in bijlage vindt u een aanvraagformulier om als club erkend te worden.
  • Als bijlage / in bijlage stuur ik jullie een aantal nieuwe adviezen.
  • In de bijlage vindt u meer informatie hierover.
  • Op pagina 15 in de bijlage vindt u een schema.

Als bijlage gevolgd wordt door een cijfer of letter – er wordt dan een specifieke bijlage genoemd – is in bijlage standaardtaal in het hele taalgebied.

  • Het citaat waarin Steiner over de cichorei spreekt, is in zijn geheel opgenomen in bijlage 3.

Taaladvies.net
In bijlage / in de bijlage / als bijlage ((opent in nieuw venster))