Baan wordt in België vaak gebruikt in de betekenis 'weg', ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of baan in die betekenis tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval weg en samenstellingen als asfaltweg, betonweg, aardeweg en veldweg.

Een baan is in de standaardtaal onder meer een plaats die voor bepaalde activiteiten wordt benut: glijbaan, kegelbaan, renbaan, tennisbaan, wielerbaan, startbaan. In de verkeersterminologie is de rijbaan het gedeelte van de weg waarop gereden wordt. Baan is ook standaardtaal in het hele taalgebied voor 'de weg die een voortbewegend lichaam aflegt'.

  • De Spoetnik was de eerste satelliet die in een baan om de aarde werd gebracht.

Taaladvies.net
Baan / weg ((opent in nieuw venster))