Het woord bilan* is geen standaardtaal. Standaardtaal is balans. In een economische context betekent balans 'overzicht in tabelvorm van de waarden van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaalde datum'. Balans wordt ook vaak figuurlijk gebruikt. De betekenis is dan 'resultaat, positieve en negatieve kanten van een zaak'.

  • De activa vormen een onderdeel van de balans van de onderneming.
  • We maken de balans op van tien jaar hervormingen.

Taaladvies.net
Bilan / balans ((opent in nieuw venster))