Barema en weddeschaal zijn standaardtaal in België in de betekenis 'tabel met de vaste bedragen van lonen en salarissen'. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in dezelfde betekenis loonschaal (in het bijzonder voor arbeiders) en salarisschaal (in het bijzonder voor kantoorpersoneel en ambtenaren).

Naast barema is ook het bijvoeglijk naamwoord baremiek standaardtaal in België, met de betekenis 'volgens de loon- of salaristabel'. Bijvoorbeeld: baremieke schaal, baremieke wedde, baremieke verhoging. Voor de in een loon- of salaristabel vastgelegde verhogingen worden in de standaardtaal in het hele taalgebied ook de aanduidingen periodieke verhogingen en periodieken gebruikt.

In de standaardtaal in België wordt barema ook gebruikt voor tarieven, bijvoorbeeld in verband met belastingen. Voor tarieven bij belastingen zijn belastingschaal en belastingtarief standaardtaal in het hele taalgebied.

Taaladvies.net
Barema / weddeschaal / loonschaal / salarisschaal ((opent in nieuw venster))