Bedrijf is een onzijdig woord. Naar onzijdige woorden verwijzen we in de regel met zijn. In de praktijk wordt naar verzamelnamen zoals bedrijf, bestuur of comité ook geregeld met haar verwezen, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of ook het verwijzen met haar bij zulke onzijdige verzamelnamen tot de standaardtaal kan worden gerekend. Verwijzing met zijn is in elk geval correct.

  • Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Sardinië.

Taaladvies.net
Haar / zijn (het bestuur heeft - goedkeuring uitgesproken) ((opent in nieuw venster))