Als de naam van een organisatie of een bedrijf een vrouwelijk kernwoord bevat, gebruiken we het bezittelijk voornaamwoord haar om naar de naam te verwijzen. Naar een bedrijfsnaam met een mannelijk of onzijdig kernwoord verwijzen we met zijn. Als het kernwoord een de-woord is dat zowel mannelijk als vrouwelijk kan worden gebruikt, kunnen we er zowel met zijn als met haar naar verwijzen. Kies in dergelijke gevallen één vorm en pas uw keuze consequent toe.

  • Garage Ooms past haar beleid aan. (garage is vrouwelijk)
  • Culina Kookshop heeft zijn assortiment uitgebreid. (shop is mannelijk)
  • Tuinplantencentrum De Pauw heeft zijn openingsuren gewijzigd. (centrum is onzijdig)
  • Rabobank heeft haar/zijn resultaten bekendgemaakt. (bank kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn)

Firmanamen die geen betekenisvol kernwoord hebben, beschouwen we als onzijdig. Als we een lidwoord toevoegen, gebruiken we het onzijdige lidwoord het, bijvoorbeeld in het wereldwijd bekende Pepsi. Om naar onzijdige woorden te verwijzen, gebruiken we het bezittelijk voornaamwoord zijn. In zulke gevallen wordt dikwijls ten onrechte verwezen met haar.

  • Toen vierde Miele zijn honderdste verjaardag.
  • Plantyn meldt dat op zijn website.

Als we de naam van een bedrijf door een soortnaam laten voorafgaan, richt het bezittelijk voornaamwoord zich naar dat woord.

  • De uitgeverij Plantyn meldt dat op haar website. (uitgeverij is een vrouwelijk woord)

Taaladvies.net
Haar / zijn (Pepsi heeft - winst verdubbeld) ((opent in nieuw venster))