In België worden geregeld constructies gebruikt als begin de / midden de / eind de jaren zeventig, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dat soort constructies met het lidwoord de afkeuren. Het is daarom niet duidelijk of die constructies tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval begin / midden / eind jaren zeventig, dus zonder het lidwoord de.

  • Begin jaren zeventig werden in Gent in de wijk Rabot drie woontorens gebouwd.
  • De foto is midden jaren vijftig gemaakt.
  • Eind jaren dertig nam de oorlogsdreiging in Europa toe.

Het gebruik van de is standaardtaal in het hele taalgebied in de uitgebreidere constructie waarin midden, begin of eind voorafgegaan wordt door een voorzetsel en het lidwoord het, en gevolgd wordt door van.

  • In het begin van de jaren zeventig werden in Gent in de wijk Rabot drie woontorens gebouwd.
  • De foto is in het midden van de jaren vijftig gemaakt.
  • Aan het eind van de jaren dertig nam de oorlogsdreiging in Europa toe.

Taaladvies.net
Begin de jaren zeventig / begin jaren zeventig ((opent in nieuw venster))