In de voltooide tijden is zowel het voltooid deelwoord begonnen als de infinitief beginnen correct.

  • Ze is maandag begonnen / beginnen te werken.

Als er een lijdend voorwerp in de zin staat, is er wel een verschil tussen beide vormen: het lijdend voorwerp staat dan ofwel na het voltooid deelwoord begonnen ofwel voor de infinitief beginnen.

  • Ze is net begonnen Spaans te studeren.
  • Ze is net Spaans beginnen te studeren.

In Nederland komen ook zinnen voor als Ze is net Spaans begonnen te studeren. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die zulke zinnen afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of dat gebruik tot de standaardtaal in Nederland kan worden gerekend.

Het voltooid deelwoord begonnen kan ook worden gevolgd door de constructie met het + infinitief.

  • Ze zijn gisteren begonnen met het vervangen van de oude leidingen.

Taaladvies.net
Beginnen / begonnen ((opent in nieuw venster))