Behalve hij is correct als er een band is met het onderwerp van de zin. In de volgende voorbeelden verbindt behalve het persoonlijk voornaamwoord hij met het onderwerp.

  • Iedereen was tevreden, behalve hij. (iedereen = onderwerp)
  • Behalve hij weet niemand hier iets van. (niemand = onderwerp)

Behalve hem is correct als er een band is met een ander zinsdeel dan het onderwerp. In de volgende voorbeelden verbindt behalve het persoonlijk voornaamwoord hem met het lijdend of meewerkend voorwerp.

  • Ik had iedereen uitgenodigd, behalve hem. (iedereen = lijdend voorwerp)
  • Ik gaf iedereen goede raad, behalve hem. ((aan) iedereen = meewerkend voorwerp)

Taaladvies.net
Behalve ons / behalve wij ((opent in nieuw venster))