Behalve zij is correct als er een band is met het onderwerp van de zin. In de volgende voorbeelden verbindt behalve het persoonlijk voornaamwoord zij met het onderwerp.

  • Iedereen was tevreden, behalve zij. (iedereen = onderwerp)
  • Behalve zij weet niemand hier iets van. (niemand = onderwerp)

Behalve hen of hun is correct als er een band is met een ander zinsdeel dan het onderwerp. Als het om een lijdend voorwerp gaat, is hen correct. Als het om een meewerkend voorwerp gaat, is hun (of aan hen) correct.

  • Hij had iedereen gezien, behalve hen. (iedereen = lijdend voorwerp)
  • Hij gaf iedereen een hand, behalve hun. (iedereen = meewerkend voorwerp)

Taaladvies.net
Behalve ons / behalve wij ((opent in nieuw venster))