Samenstellingen met beheer als eerste deel worden zowel met als zonder tussen-s uitgesproken. Op grond van die uitspraakvariatie zijn er twee gelijkwaardige spellingen.

  • beheer(s)overeenkomst, beheer(s)kosten, beheer(s)maatregel, beheer(s)plan, beheer(s)systeem

In principe zijn samenstellingen met beheer als eerste deel dubbelzinnig als ze met een tussen-s geschreven worden. Ze kunnen in dat geval ook begrepen worden als samenstellingen met beheers, de stam van het werkwoord beheersen. In de praktijk is die dubbelzinnigheid zelden een probleem omdat het eerste deel in zulke samenstellingen bijna uitsluitend de betekenis van het werkwoord beheren heeft.

Taaladvies.net
Beheer(overeenkomst) / beheers(overeenkomst) ((opent in nieuw venster))