Het voorzetsel behoudens is een erg formeel woord dat vooral in juridische teksten gebruikt wordt. Het is bovendien een moeilijk woord, waarvan de betekenis niet altijd meteen duidelijk is. U kunt daarom beter een gewoner synoniem gebruiken; dan is de betekenis meteen duidelijk: met uitzondering van, uitgezonderd, afgezien van, zonder, onder voorbehoud van, op voorwaarde van, met behoud van.

  • Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden.
  • Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u instemt met deze verlenging.
  • De winstdeelname wordt toegekend onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering.
  • Bij de omgekeerde hypotheek verkoopt de eigenaar zijn woning terug aan de bank met behoud van het recht om er levenslang in te blijven wonen.

Soms wordt behoudens ook als voegwoord gebruikt, in de betekenis 'tenzij'. Dat gebruik is geen standaardtaal. Correcte alternatieven zijn dan: tenzij, behalve.

  • Behalve 's nachts en in het weekend rekenen wij geen extra kosten aan.
  • Kopiëren is niet toegestaan tenzij na schriftelijke toestemming van de auteur.
  • Behalve in de gevallen die in artikel 13, 15 en 26 vermeld zijn, gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van één maand.

Taaladvies.net
Behoudens / behalve ((opent in nieuw venster))