Gekend wordt in de standaardtaal gebruikt als het voltooid deelwoord van het werkwoord kennen in de betekenissen 'weten wie of wat iemand of iets is', 'iemand raadplegen', 'iets beheersen'.

  • Ik heb hem goed gekend.
  • Ze hebben hem in die zaak niet gekend.
  • Zij heeft haar les altijd goed gekend.

In België wordt gekend zijn ook vaak gebruikt in de betekenissen 'beroemd zijn', 'geïdentificeerd zijn', 'niets nieuws zijn', ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of gekend zijn in die betekenissen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval bekend.

  • Ensor is een bekend schilder.
  • Mol is bekend om zijn terrasjes.
  • De dader is nog niet bekend.
  • Het is algemeen bekend dat jongeren langer bij hun ouders blijven wonen.

Taaladvies.net
Gekend / bekend ((opent in nieuw venster))