Vervoeging:

  • ik maak bekend, jij maakt bekend, wij maken bekend
  • … dat ik bekendmaak, jij bekendmaakt, wij bekendmaken
  • ik maakte bekend, wij maakten bekend
  • … dat ik bekendmaakte, jij bekendmaakte, wij bekendmaakten
  • ik heb bekendgemaakt

Het werkwoord bekendmaken wordt in één woord geschreven. Ook de vervoegde vormen schrijven we in één woord, tenzij de twee delen (bekend en maken) gescheiden worden door andere woorden (bijvoorbeeld: dat ik iets bekend heb gemaakt), of de volgorde ervan gewisseld is (bijvoorbeeld: ik maakte iets bekend).

aaneenschrijven - vervoegde vormen van samengestelde werkwoorden