Het werkwoord bekomen is standaardtaal in Belgiƫ in de betekenis 'krijgen' of 'verkrijgen', maar is vrij formeel. In vlotte spreek- en schrijftaal kunt u beter kiezen voor (ver)krijgen of een ander werkwoord.

  • Met dit formulier kunt u een busabonnement verkrijgen.
  • Onze publicaties kunnen worden aangevraagd bij het elektronische bestelloket.
  • Uiteindelijk heeft de ploeg een mooi resultaat behaald.
  • Ook uit landbouwgewassen kan energie worden gewonnen.

Taaladvies.net
Bekomen / verkrijgen ((opent in nieuw venster))