Zowel belangrijkere als belangrijker is correct in combinaties waarin je een buigings-e zou verwachten, zoals belangrijker(e) dingen.

Bij meerlettergrepige bijvoeglijke naamwoorden in de vergrotende trap kan de buigings-e achterwege blijven als er drie of meer onbeklemtoonde lettergrepen op elkaar volgen. Het al dan niet toevoegen van de -e is dan meer een kwestie van persoonlijk stijl- en ritmegevoel dan van grammaticale regels. De vorm met -e is ook altijd correct. Enkele vergelijkbare voorbeelden: zonniger(e) oorden, milieuvriendelijker(e) producten, de gebruikelijker(e) methode, een ingewikkelder(e) verhaallijn, betrouwbaarder(e) mensen.


bijvoeglijk naamwoord met of zonder -e

Taaladvies.net
Gebruikelijkere / gebruikelijker / meer gebruikelijke (de - werkwijze) ((opent in nieuw venster))