Voor en na een beletselteken komt doorgaans een spatie.

  • We hadden alles in de kofferbak geladen: de tent, de rugzakken, het eten …
  • Wat ik dáár toen allemaal heb gezien …
  • Twijfel is goed … denk ik.

Er komt geen spatie voor het beletselteken als een deel van een woord wordt weggelaten.

  • 'Ik vind je lief, mam…', mompelde Kleine Beer toen hij in slaap viel in de armen van Mama Beer.

Er komt ook geen spatie na het beletselteken als er een ander leesteken, zoals een vraag- of uitroepteken, op volgt.

  • Vijf plus vijf is …?
  • Wel godv…!

Er komt geen spatie voor of na het beletselteken als het tussen haakjes staat.

  • 'Maxim is een sterkhouder (…) en we zullen er dan ook alles aan doen om hem in onze club te houden', zei de voorzitter.

Taaladvies.net
Beletselteken (…) (algemeen) ((opent in nieuw venster))