De correcte schrijfwijze is Belgisch-Limburg, met een koppelteken en twee hoofdletters.

Aardrijkskundige namen met als linkerdeel een woord als Noord, Zuid, West, Oost, Centraal, Hoog, Laag, Boven, Beneden, Midden, Nieuw, Nederlands, Belgisch, Vlaams, Frans, Latijns, Afro of Indo schrijven we met een koppelteken en twee hoofdletters: Zuid-Afrika, Centraal-Amerika, Latijns-Amerika, Nederlands-Limburg.

aaneenschrijven - combinaties met eigennamen

Taaladvies.net
Nederlands Limburg, Belgisch Limburg / Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg ((opent in nieuw venster))