Bestaan uit betekent 'samengesteld zijn uit'. We gebruiken uit dus als we de onderdelen bedoelen.

  • Mijn collectie bestaat uit singles en lp's van het Tamla Motownlabel.
  • De archipel bestaat uit meer dan 7000 eilanden, waarvan Luzon het voornaamste is.

Bestaan in betekent 'zijn, inhouden, omvatten'. We gebruiken in dus als het om het geheel gaat.

  • De oplossing bestaat erin de enkele beglazing te vervangen.
  • Zijn werk bestaat in het redigeren van andermans teksten.

Als de inhoud meerdere zaken omvat, is zowel in als uit mogelijk. Het geheel is dan uit meerdere delen samengesteld.

  • De oplossing bestaat erin / eruit de capaciteit te verminderen en het budget strenger te beheren.

Taaladvies.net
Bestaan in / uit ((opent in nieuw venster))