Bij betekenisontleningen wordt de betekenis van een in het Nederlands al bestaand woord uitgebreid met een betekenis die uit een andere taal is overgenomen. Voorbeelden zijn: globaal in de betekenis 'wereldwijd' (uit het Engels), quasi in de betekenis 'bijna, vrijwel' (uit het Frans), doorvoeren in de betekenis 'ten uitvoer brengen, doorgaan met' (uit het Duits).

De term betekenisontlening is op zich een neutrale aanduiding. De uitheemse oorsprong van een betekenis hoeft niet per se een afkeuring in te houden; veel woorden in het Nederlands hebben extra betekenissen gekregen onder invloed van andere talen.

Taaladvies.net
Barbarismen (anglicismen, gallicismen, germanismen) (algemeen) ((opent in nieuw venster))