Wie voor de rechtbank moet verschijnen maar nog niet veroordeeld is, noemt men in de standaardtaal in het hele taalgebied een verdachte, beklaagde of beschuldigde.

In de juridische praktijk in België wordt verdachte specifiek gebruikt voor iemand tegen wie een vooronderzoek loopt, maar tegen wie nog geen strafvordering is ingesteld. Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen een beklaagde (iemand die moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank) en een beschuldigde (iemand die moet verschijnen voor het hof van assisen).

Daarnaast wordt in België het zelfstandig naamwoord betichte gebruikt. Dat behoort niet tot de officiële terminologie van het gerecht, maar komt wel voor in het gewone taalgebruik. Het is standaardtaal in België.

Taaladvies.net
Betichte / beklaagde / beschuldigde ((opent in nieuw venster))