In de constructie het betreft (of het betrof) staat de persoonsvorm altijd in het enkelvoud. Betreft is synoniem met gaat om of heeft betrekking op. In zulke zinnen is het het onderwerp van de zin.

  • Het betreft gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Het betrof twee gebouwen in heel verschillende stijlen.

De meervoudige persoonsvorm betreffen (of betroffen) wordt gebruikt als het onderwerp meervoudig is.

  • Die maatregelen betreffen de verhoging van de koopkracht.
  • De afspraken betroffen de bescherming van bedreigde diersoorten en planten.

Taaladvies.net
Het betreffen / betreft starterswoningen ((opent in nieuw venster))