Betreffende kan worden gebruikt als voorzetsel of achtergeplaatst tegenwoordig deelwoord met de betekenis 'aangaande, over'. Als voorzetsel heeft betreffende altijd een -e. Als achtergeplaatst tegenwoordig deelwoord kan betreffende ook zonder -e voorkomen.

  • Betreffende de zaak-Joostens kan ik u geen mededelingen doen.
  • Op 28 juli 1951 werd het internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen ondertekend.
  • Moleculair betekent 'de moleculen betreffend(e)'.

Betreffende is ook als bijvoeglijk naamwoord correct. Synoniemen voor betreffende als bijvoeglijk naamwoord zijn: genoemde, bedoelde, in kwestie, vermelde, betrokken. Het synoniem desbetreffende is een schrijftalig woord dat vooral in ambtelijk taalgebruik voorkomt.

  • De betreffende huizen zijn op de kaart rood gemarkeerd.
  • Zodra de toestand weer rustig is, zullen de betreffende ambtenaren het werk hervatten.

Taaladvies.net
Betreffende / desbetreffende minister ((opent in nieuw venster))