De bijvoeglijke naamwoorden desbetreffende en betreffende betekenen allebei 'vermelde, genoemde'. Beide zijn schrijftalige woorden die vooral in ambtelijk taalgebruik voorkomen. Het is aan te bevelen om in plaats van betreffende of desbetreffende een neutraal woord te gebruiken, zoals betrokken, genoemde, bedoelde, in kwestie, vermelde.

  • Het comité beslist of de betrokken ambtenaren al dan niet een nieuw mandaat krijgen.
  • Wij treden op als bemiddelaar bij de verkoop van de genoemde woningen.
  • We gaan ervan uit dat de personeelsleden in kwestie een specifieke opleiding hebben gekregen.

Taaladvies.net
Betreffende / desbetreffende minister ((opent in nieuw venster))