De correcte vorm is bij u thuis.

Thuis is in deze constructie een bijwoord van plaats dat bij u nader bepaalt: 'niet bij u op het werk of bij u op school, maar bij u thuis'. Op dezelfde manier zeggen we ook bij mij thuis, bij hem thuis of bij Lisa thuis. Thuis kan in deze constructies worden weggelaten zonder dat er aan de betekenis iets fundamenteels verandert. Bijvoorbeeld: We gaan bij hem (thuis) naar het voetbal kijken; Met hoeveel kinderen zijn ze nu weer bij Lisa (thuis)?; Bij u (thuis) of bij mij (thuis)?