Zowel bijdragen tot als bijdragen aan is correct.

Bijdragen aan en bijdragen tot kunnen allebei worden gebruikt in de betekenis 'bevorderlijk zijn voor, een gunstige invloed hebben op'.

  • Lezen draagt bij tot / aan goede schoolprestaties.
  • Olivier heeft zeker bijgedragen tot / aan het geslaagde resultaat.
  • Je onverdroten inzet draagt bij tot / aan de voltooiing van dit titanenwerk.

Bijdragen aan kan ook worden gebruikt in de betekenis 'meewerken aan, een bijdrage leveren aan een groter geheel'.

  • Hij zou graag een artikel bijdragen aan onze bundel.
  • Wat heeft onze generatie bijgedragen aan de wereldgeschiedenis?
  • Ze heeft ook bijgedragen aan het cadeau.

In combinatie met kosten wordt het voorzetsel in gebruikt.

  • Zijn werkgever heeft bijgedragen in de kosten voor een nieuwe computer.