Bijgesloten, bijgevoegd, (hierbij) ingesloten en bijgaand zijn alle vier correct. Deze woorden worden gebruikt als een brief vergezeld gaat van een bijlage.

  • U kunt het bijgevoegde / ingesloten / bijgesloten / bijgaande formulier gebruiken om uw artikel om te ruilen.

Taaladvies.net
Bijgesloten / ingesloten / bijgevoegde / bijgaande offerte ((opent in nieuw venster))
Bijgaand vindt u ((opent in nieuw venster))