Bijtreden is standaardtaal in Belgiƫ. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn zich aansluiten bij, bijvallen, instemmen met en onderschrijven.

  • Hij vindt dat hij onrechtvaardig behandeld is en ik moet hem daarin bijtreden / me daarbij aansluiten.
  • Vanuit het bestuur kunnen we die visie alleen maar bijtreden / met die visie alleen maar instemmen.
  • Ze verwijst in haar rapport naar deskundigen die haar standpunt bijtreden / onderschrijven.

Taaladvies.net
Bijtreden ((opent in nieuw venster))