Er zijn geen harde regels voor het kommagebruik bij bijwoordelijke beknopte bijzinnen. Als algemeen principe geldt dat u een komma kunt zetten op plaatsen waar u bij hardop lezen een pauze hoort.

Als er een vrij lange bijwoordelijke beknopte bijzin aan het begin van de samengestelde zin staat, wordt meestal een komma geplaatst. Na een vrij korte beknopte bijzin kan er een komma staan, maar vaak blijft die achterwege.

  • Zonder zich ook maar even zorgen te maken over de consequenties voor zijn gezin, nam Danny ontslag.
  • Zonder na te denken(,) nam Danny ontslag.

Als de bijwoordelijke beknopte bijzin aan het eind van de samengestelde zin staat, kunt u een komma zetten als u een pauze in de uitspraak wilt weergeven.

  • Danny nam ontslag(,) zonder na te denken over de consequenties.

Als de bijwoordelijke beknopte bijzin de hoofdzin onderbreekt, staat er voor en na de bijzin een komma.

  • Danny nam, zonder ook maar even te hebben nagedacht over de consequenties, ontslag.

Taaladvies.net
Komma na een bijwoordelijke beknopte bijzin ((opent in nieuw venster))