Het woord bisdom is een soortnaam en wordt in de regel klein geschreven. Dat geldt ook als het woord wordt gevolgd door de naam van het bisdom.

  • Het bisdom is op zoek naar panden voor gezinnen in problemen.
  • Het bisdom Gent heeft een nieuwe bisschop.

Taaladvies.net
Bisdom (hoofdletter?) ((opent in nieuw venster))