Bladzijde en bladzij zijn vormvarianten. De verkleinvorm bladzijdetje hoort bij bladzijde; bladzijtje bij bladzij.

zelfstandige naamwoorden - spelling van verkleinwoorden

Taaladvies.net
Bladzijdetje / bladzijtje ((opent in nieuw venster))