Bolletje kan op twee plaatsen worden afgebroken: bol-letje en bolle-tje.

Een verkleinwoord kan in de regel afgebroken worden tussen het grondwoord en het achtervoegsel (-je, -kje, -tje, -pje), maar bij het achtervoegsel -etje is dat niet het geval. De -e waarmee -etje begint, vormt één lettergreep met de slotmedeklinker van het grondwoord. Daarom wordt er afgebroken voor of na die lettergreep: bol-letje of bolle-tje. Vergelijkbare voorbeelden zijn bloe-metje en bloeme-tje, man-netje en manne-tje, kip-petje en kippe-tje.

woorden afbreken - regels

Taaladvies.net
Bolletje (afbreking) ((opent in nieuw venster))