De correcte spelling is brutoloon, aaneen. Als er vlak na bruto een zelfstandig naamwoord staat, wordt het geheel aan elkaar geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na bruto staan.

  • brutobedrag, brutoloon, brutoprijs, brutowinst

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na bruto- verplicht. Klinkerbotsing komt met bruto- voor in woorden met de lettercombinaties o+e, o+i, o+o en o+u.

  • bruto-energiebehoefte, bruto-inkomen, bruto-opbrengst, bruto-uurloon

Taaladvies.net
Bruto(-)inkomsten / netto(-)inkomsten ((opent in nieuw venster))