De correcte spelling is btw, klein en zonder puntjes.

afkortingen - spelling van initiaalwoorden