Buitenlandse aardrijkskundige namen nemen we in principe over in de vorm die in het land zelf wordt gebruikt. Als er in het Nederlands al een algemeen gangbare naam voor de geografische entiteit bestaat, wijken we van dat principe af. In het eerste geval spreken we van endoniemen, in het tweede van exoniemen. Een voorbeeld van een endoniem is Marseille. Een voorbeeld van een exoniem is Parijs (in het Frans: Paris). Meestal wordt alleen een endoniem of alleen een exoniem gebruikt. Soms komen het endoniem en het exoniem samen voor, bijvoorbeeld Beijing / Peking.

De Taalunie beschikt over een lijst Buitenlandse aardrijkskundige namen, kortweg de BAN-lijst. Daarin kunt u namen van landen, hoofdsteden, inwoners enzovoort opzoeken. Van alle officieel erkende landen worden de naam, de officiële naam, de hoofdstad, het bijvoeglijk naamwoord en de inwoneraanduiding gegeven, en ook de naam zoals die in het land of gebied zelf wordt gebruikt. Daarnaast zijn de vernederlandste vormen opgenomen van belangrijke steden, regio's en andere geografische entiteiten in het buitenland. De BAN-lijst is een lijst met aanbevolen vormen en schrijfwijzen. Het gaat niet om een verplichte norm.

lijst Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands ((opent in nieuw venster))

Taaladvies.net
Spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen (algemeen) ((opent in nieuw venster))