De correcte spelling is burgemeester, met kleine letter. Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met kleine letters.

  • Ik zag de burgemeester op televisie.
  • Zal burgemeester Tobback het woord nemen?
  • We vragen het aan de burgemeester.

In een briefaanhef werden functiebenamingen traditioneel vaak met hoofdletters geschreven om bijzonder respect uit te drukken. In de moderne zakelijke communicatie wordt meestal een kleine letter gebruikt. Stads- en gemeentediensten kunnen daarover afspraken vastleggen in hun huisstijl. Volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid worden functieaanduidingen altijd met een kleine letter geschreven, dus ook in de briefaanhef.

  • Mevrouw de burgemeester
  • Mijnheer de burgemeester

hoofdletters - aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur

Taaladvies.net
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?) ((opent in nieuw venster))