Om een burggraaf of burggravin aan te spreken, gebruiken we meestal de gewone aanspreekvorm meneer/mevrouw.

  • Goedemorgen, meneer
  • Goedenavond, mevrouw

In protocollaire of erg plechtige situaties kunnen we in de aanspreekvorm ook de adellijke titel gebruiken.

  • Mijnheer de burggraaf
  • Mevrouw de burggravin

Die formules schrijven we ook in de aanhef van een brief. De titel burggraaf of burggravin wordt met een kleine letter geschreven. Buiten protocollaire situaties is ook de gewone briefaanhef Geachte heer of Geachte mevrouw mogelijk. In brieven komen soms ook specifieke beleefdheidsformules voor, maar die zijn nog maar weinig gebruikelijk. Voor een burggraaf luidt die formule Hooggeboren heer burggraaf en voor een burggravin Hooggeboren vrouwe burggravin.

Bij brieven aan adellijke personen schrijven we in het adres de volledige naam na de titel. De titel krijgt dan een hoofdletter omdat die het eerste woord van de regel is.

  • Burggraaf Louis Terlinden
  • Burggravin Carolina Langemark

In erg formele brieven wordt naast de titel soms ook nog een beleefdheidsformule vermeld. De titel komt dan achter de voornaam en krijgt een hoofdletter.

  • De hooggeboren heer Louis Burggraaf Terlinden
  • De hooggeboren vrouwe Carolina Burggravin Langemark

Of de adellijke titel door erfrecht overgedragen is of tijdens het leven verworven is, maakt voor de aanspreking, aanhef en adressering geen verschil.

hoofdletters - aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur

Taaladvies.net
Titulatuur in Belgiƫ (algemeen) ((opent in nieuw venster))