De correcte spelling is buso, klein en zonder puntjes. Buso is een letterwoord, een afkorting die gevormd is met de beginletters van afzonderlijke woorden (buitengewoon secundair onderwijs) en die als één woord uitgesproken wordt ([buuzoo]).

Ook andere afgekorte namen van onderwijsvormen worden in kleine letters en zonder puntjes geschreven: bbo (buitengewoon basisonderwijs), tso (technisch secundair onderwijs), kso (kunstsecundair onderwijs).

afkortingen - spelling van letterwoorden