Besloten vennootschap is in België de huidige benaming van wat vroeger een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) werd genoemd.

De afkorting van besloten vennootschap is bv, zonder punten en met kleine letters. Bv is een initiaalwoord, een afkorting die uit de beginletters van woorden is samengesteld en die letter voor letter wordt uitgesproken. Initiaalwoorden worden in de regel met kleine letters en zonder punten geschreven. Aan het begin van een zin krijgt bv een beginhoofdletter.

  • Ik ben onbezoldigd zaakvoerder in een bv.
  • Bv's moeten bij notariële akte opgericht worden.

In het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 wordt de spelling BV gebruikt. U bent niet verplicht om die spelling te volgen.

afkortingen - spelling van initiaalwoorden

Taaladvies.net
N.V. / NV / n.v. / nv (afkorting naamloze vennootschap) ((opent in nieuw venster))